תקנון ותנאי השימוש באתר

*השימוש בלשון זכר הינו למען הנוחות בלבד ופונה לשני המינים. הסכמות ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

  1. כללי

1.1 אתר Time2Go (להלן: "האתר") משמש כמרכז ידע בדבר טיסות וחופשות בארץ ובחו"ל. האתר פונה למגוון האוכלוסיות בארץ, על מנת להפוך את הטיסה ו\או החופשה הבאה שלהם למשתלמת ומדהימה יותר. האתר אינו מוכר מוצרים ו\או שירותים ומהווה בלוג מידע בלבד. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון, שכן כל שימוש באתר ותכניו מהווה את הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו. בעלי אתר TIME2GO  (להלן: "בעלי האתר") שומרים לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מדי תקופה, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי כלשהו שייעשה בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו בדף זה באתר.

1.2 השימוש באתר והגלישה בו מותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם השימוש ויעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה.

1.3 יובהר בזאת, שאתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר הינו אסור בהחלט.

  1. איסורים

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. בנוסף לכל האמור להלן, בגלישתך באתר הנך מתחייב כי לא תבצע  את הדברים המפורטים כדלקמן:

2.1 התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מצג שווא ו\או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו בין אם בתגובות למאמרים והמדריכים המוצגים באתר או בין אם ביצירת קשר עם בעלי האתר.

2.2 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו המשתמש באתר.

2.3 הפצה של "דואר זבל" (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר ו\או מערכת התגובות באתר.

2.4 שינוי, עיבוד, שכפול, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישון משנה, תרגום, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע.

2.5 העתקה ו\או תרגום ו\או שכפול של תכנים כתובים המוצגים באתר.

2.6 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות ושייכות לאתר זה ובעליו.

2.7 לקיחת האתר, ו\או כל חלק ממנו והשמתו בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמה מפורשת ובכתב מבעלי האתר.

2.8 שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

2.9 לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

  1. אתרים מקושרים

3.1 באתר TIME2GO עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים לאתרים הפועלים בשיווק שותפים (להלן: "אתרים מקושרים") ו/או מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים ממומנים אחרים. אתרים ו/או מודעות אלה, נמצאים בשליטת גורמים וחברות שאינם נתונים לשליטתם של בעלי האתר והם אינם נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

  1. קניין רוחני

4.1  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות לוגו, שם האתר, עיצוב האתר, תמונות, סלוגן האתר, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לבעלי האתר או לצד שלישי שהתיר לבעלי האתר לעשות בהם שימוש.

4.2  חל איסור מוחלט להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בציבור, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור ברור ובכתב מבעלי האתר.

  1. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

5.1  באתר מתפרסמים באופן שוטף תכנים, מידע ונתונים שונים אודות נותני שירות בענף התיירות. כל המידע מוגש כשירות לציבור הרחב במטרה להפוך את התיירות לנגישה, טובה וזולה יותר. בעלי האתר משקיעים מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשים, תוכן אמין, אמיתי ומדויק. אף על פי כן, כחלק מטבע הדברים, יש לציין כי ייתכן שתתרחשנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. נוסף על כן, בעלי האתר משתדלים ללא הרף, אך לא יכולים לעדכן באופן שוטף את תכני האתר הקיימים, באם אחד מהם כבר אינו רלוונטי ו\או אינו נכון בחלוף זמן מסוים מפרסומו האתר אינו אחראי לכל מידע הכלול בתוכן ולא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. בעלי האתר ממליצים לכל המשתמש במידע לבדוק את תכנו באופן עצמאי; כל האמור באתר לא מהווה תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע בתחום ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמש.

5.2  במקרה של טעות כאמור לעיל, לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לשום נזק אם ייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו באופן בלעדי, הינה על אחריות המשתמש בלבד. האתר ו/או החברה לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה ו\או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

5.3 בעלי האתר לא יהיו אחראים על כל נזק שיכול וייגרם כתוצאה מכך שמשתמש התקשר בעסקה עם נותן שירות שפורסם באתר זה. מעבר לאתרים מקושרים כתוצאה מהפנייה שבוצעה באתר TIME2GO מנתקת את אחריותם של בעלי האתר, לכל הסתמכות של המשתמש על נותני השירות של האתרים המקושרים.

  1. הסכמה לתנאי השימוש

6.1  הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמם.

6.2 הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין בעלי האתר ו\או מי מטעמם.

6.3 השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל תנאי ותנאי שמפורט בהסכם זה במלואם. 

  1. הצהרת פרטיות 

7.1 באתר TIME2GO מס' תיבות להשארת מייל להרשמה לרשימת התפוצה. מטרת איסוף המיילים היא שליחה למנויים לרשימת תפוצה זו, התראות על טיסות זולות, המלצות ומאמרים חדשים שמפורסמים באתר TIME2GO ושירותים חדשים שאנו מציעים.

7.2 TIME2GO מצהירה כי לא תשתף עם אף גורם שלישי את רשימת המיילים של המשתמשים. כל משתמש יוכל להסירו מרשימת התפוצה על ידי שליחת מייל אלינו או לחיצה על כפתור Unsubscribe המצורף לניוזלטר שנשלח מדי תקופה.

7.3 ברחבי האתר מוטמעים תכנים מאתרים חיצוניים המספקים שירותים ומוצרים הקשורים לתיירות, כגון חבילות נופש, טיסות, השכרת רכב, סרטונים ביוטיוב, שירותי אטרציות וכו'. הקלקה על אחד מהם ומעבר לאתר החיצוני, מסירה את האחריות מאתר TIME2GO ומפעיליו ובכך הנכם כפופים להצהרת הפרטיות המוגדרת על ידי האתר החיצוני שאליו גלשתם.

7.4 תגובות למאמרים ופוסטים באתר מחייבים השארת מייל ושם המגיב. אלו יישמרו בעוגיות של האתר על מנת להקל עליך בהשארת תגובה בפעם הבאה כאשר המייל והשם ימולאו באופן אוטומטי. שימוש בעוגיות במהלך גלישה באתר TIME2GO נועד בעבור גלישה מהירה ונעימה יותר. המידע ששמור בקבצי העוגיות לא יעבור מצידנו לידי צד ג'.

הסכמה – כניסה לאתר TIME2GO וגלישה בו, כמוה כהסכמה לתקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו.

ימים
שעות
דקות
שניות

על מנת לשמור, עלייך להתחבר

[ultimatemember form_id="4588"]

מה תרצה לדעת?